Facebook Twitter Instagram YouTube

JILA Directory

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Name Position Group Phone Email
Jun Yan Client Raschke
Jian Yao Research Associate Levine jyao@jila.colorado.edu
Jun Ye Fellow JILA Ye 3037353171 ye@jila.colorado.edu
Wenjing You Graduate Student Kapteyn/Murnane 3034926667 wenjing.you@colorado.edu
Aaron Young Graduate Student Kaufman 3034925903 aaron.w.young@colorado.edu